Socialització

Què és?

El PROGRAMA DE SOCIALITZACIÓ DE LLIBRES DE TEXT i LECTURA que es va iniciar a la nostra escola l'any 2.008, és un projecte en el qual s'involucren tots els membres de la comunitat educativa del centre, és a dir professorat, famílies i alumnat, i que es fonamenta en una idea bàsica: aprofitar els llibres que al final de curs es troben en bon estat. 
 
També volem remarcar els objectius prioritaris que persegueix:
1. Rebaixar la càrrega econòmica que cada curs suporten les famílies per l'adquisició dels llibres de text.
2. Introduir d'una manera pràctica en l'educació dels nens i nenes valors com el saber compartir, la solidaritat, la igualtat, el respecte i la responsabilitat davant els materials comunitaris.
3. I una clara aposta per l'estalvi de paper i la defensa del Medi Ambient.

Com funciona?

Els alumnes participants reben els llibres del curs en préstec el primer dia de classe, folrats i etiquetats, a canvi d'una quota de socialització de 6€ per els cursos de 1r, 2n, 3r, 4rt, 5è i 6è. Al final del curs han de deixar els llibres en bon estat, per tal que siguin aprofitats per altres alumnes el curs següent. 
 
A P3, P4 i P5 no hi ha socialització.

Com adherir-se?

Donat que per poder gaudir del programa de socialització és imprescindible ser soci de l'AFA..
 
IMPORTANT: És imprescindible ser soci de l’AFA i no estar pendent de pagaments.

Si teniu qualsevol dubte sobre el procés de socialització, us podeu posar en contacte amb l'AFA a través del 673940705 o al correu electrònic: afa@escolajoansanpera.cat
 
Si voleu saber quins llibres són els que entren a la Socialització feu click al següent enllaç: