Extraescolars

Degut a la situació sanitaria actual, no s'oferiràn activitats extraescolars durant el curs 2020/2021 mentre no es puguin garantir totes les normes de seguretat vigents.

Preguem disculpeu i comprengueu aquesta decisió.


A continuació trobareu l'informació del curs passat:

CONDICIONS PER PARTICIPAR A LES ACTIVITATS EXTRAESCOLARS
 
SERVEI NOMÉS PER A SOCIS DE L'AFA


1. Per poder accedir a les extraescolars heu d’estar al corrent de pagament amb l´AFA i de les empreses d’extraescolars.  
2. Al següent document de les activitats es detalla el preu, si té un cost extra per material i si hi ha descompte per a germans o dos activitats de la mateixa empresa.   
3. Si no hi hagués un nombre mínim d’alumnes, l’activitat no es podrà realitzar i s´oferirà alternatives en la mesura que sigui possible.
4. Els impagaments que es produeixin comportarà una despesa coincident amb la comissió del banc per la devolució del rebut.
5. És obligació del pares/tutors advertir al formulari d’inscripció de qualsevol malaltia, al·lèrgia o intolerància que l’alumne pogués patir.
6. Les persones autoritzades per recolllir a l’alumne de les extraescolars, seran el pares/tutors i persones autoritzades per aquests.
7. S’ha de respectar tant a la persona responsable de l’activitat com als companys i companyes, materials i infraestructures. De no ser així, l’empresa de l’extraescolar podrà decidir d’acord amb l’AFA si algú ha d’abandonar el grup, a fi de preservar la bona marxa i el bon funcionament de l’activitat.
8. Les extraescolars s’inicien el dia 1 d’octubre de 2019 i finalitzaran el dia 31 de maig de 2020.
9. Els usuaris de beques confirmades amb import menor que el cost total anual de l’activitat, faran els pagaments directament a l’AFA, excepte les últimes quotes que seran pagades amb l’import de la beca. Per tal de controlar els imports i dates, signaran un document amb l’AFA.
 
 Més informació a:
 

Cap comentari: