MENJADOR I ACOLLIDA

Benvolgudes famílies:

Amb l’inici del curs escolar 2022-2023 comencen els serveis de Menjador, Bon Dia i Bona Tarda. Aquests serveis seran gestionats per TRESMES ECO ACTIVA SL.

NORMES PER AL BON FUNCIONAMENT DELS SERVEIS

1. INSCRIPCIÓ I RENOVACIÓ

Per fer ús dels serveis és imprescindible estar al corrent de pagament dels rebuts de cursos anteriors i haver realitzat la inscripció via web des de qualsevol dispositiu electrònic a: www.tresmes.com, a l’apartat “inscripció”. Cal omplir totes les dades i clicar “enviar” (rebreu un mail de confirmació). 

HORARIS I DIES DELS SERVEIS

Els serveis de Menjador, Bon Dia i Bona Tarda s’oferiran segons el calendari escolar.

L’horari de menjador és de 12:30h a les 15:00h exceptuant els dies de jornada intensiva, que serà de 13:00h a les 15:30h.

2. NORMATIVA DEL MENJADOR

Durant l’horari de menjador no es permetran entrades o sortides que no hagin estat prèviament notificades.

L’alumnat que utilitzi el servei de menjador ha de seguir i respectar les instruccions del monitoratge i complir la normativa establerta, si no, es farà ús del protocol de sancions establert amb el centre escolar.

No es donarà cap medicament l’alumnat sense la prescripció del metge i l’autorització de la família. Aquesta autorització ha de ser escrita i detallada (hores, dosis, etc) en l’imprès que us facilita Coordinació.

En cas d’indisposició o accident es contactarà amb la família perquè recullin l’alumne/a. Si fos necessària la intervenció mèdica, es seguirà el protocol establert amb l’Escola.

3. INFORMES PEDAGÒGICS

- P3: informe de seguiment diari

- P4 I P5: informe de seguiment mensual

- PRIMÀRIA: informe de seguiment trimestral

Si hi ha incidències puntuals us farem arribar un comunicat.

Si voleu parlar amb Coordinació per a qualsevol aclariment i/o incidència podeu dirigir-vos a l’atenció a famílies de 9:00h a 9:30h o trucant al mòbil 609567914 (Tresa), preferiblement via WhatsApp.

4. MATERIAL NECESSARI

Pels infants de P3 cal portar dins d’una bossa marcada amb el nom:
• un llençol per posar sobre el llitet de 4 punts d’ajust (60x120).
• una manteta primeta per tapar-los.
• un coixí i/o un peluix (opcional).
• Un paquet de tovalloletes humides.
L’últim dia de la setmana es retornarà tot dins de la bossa perquè les famílies puguin rentar-ho i tornar-ho a portar el dilluns següent. En cas de necessitat els hi posarem a la motxilla per rentar-ho abans.

I una segona muda de recanvi que es deixarà a la bossa de la classe.

5. MENÚS DE DIETA, INTOLERÀNCIES I AL·LÈRGIES

En cas d’al·lèrgies o intoleràncies és imprescindible lliurar a Coordinació de menjador el corresponent certificat mèdic.

En cas de dietes puntuals caldrà comunicar-ho abans de les 9:30h a Coordinació de menjador i es servirà un règim format per arròs bullit i/o verdura i pollastre i/o peix a la planxa. Aquest menú no pot excedir més de 3 dies seguits sinó caldrà un justificant mèdic. Aquest menú no pot excedir més de 3 dies seguits sinó caldrà un justificant mèdic.

6. SERVEI DE PÍCNIC

A la inscripció via web es pot marcar el servei de PÍCNIC. Si es vol modificar el que s’hagi posat a la inscripció cal fer-ho com a mínim 3 dies abans de la sortida a Coordinació de menjador.

Constarà del següent contingut:

- Una carmanyola amb amanida de pasta.

- Unes croquetes, “nuggets”.

- Una peça de fruita.

- Els coberts, tovalló

- Una ampolla d’aigua. 

7. SERVEIS BON DIA I BONA TARDA

S’ofereixen els serveis Acollida Matí i Acollida Tarda sempre que hi hagi un mínim de sis nens. Els serveis d’Acollida Matí i Acollida Tarda es faran a la mateixa escola. Això facilita a les famílies deixar els seus fills/es abans de les 9:00h i poder recollir-los després de les 16:30h. Es considerarà usuari fix si es fa ús del servei de dos a cinc dies a la setmana (el càlcul es farà per cadascun dels serveis)

El servei sempre estarà obert per les emergències d’última hora.

Quotes i pagament.


8. CONDICIONS DEL SERVEI DE MENJADOR

Què cal saber.

  • Per utilitzar els serveis cal haver omplert la inscripció via web i estar al corrent de pagament. Per començar a fer ús del menjador i per qualsevol canvi de dies o dieta cal avisar abans de les 9:30h a la Cristina al 609567914, preferiblement via WhatsApp, trucant o personalment durant l’atenció a famílies.
  • En el cas d’una absència justificada d’un usuari fix de menjador, o en cas de vaga i sempre que es notifiqui a Coordinació abans de les 9:30h es descomptarà l’import del menjar (3€). Per tant, es cobrarà la resta en concepte de monitoratge. Si no es fa l’avís en el temps indicat es cobrarà el menú sencer. 
  •  El pagament dels usuaris fixes i eventuals del servei de menjador, es farà a traves de domiciliació bancària. El rebut es girarà a mes vençut i es carregarà en compte dins dels primers cinc dies de cada mes.
  • El pagament dels usuaris que no hagin facilitat les dades bancàries serà per avançat. És a dir, abans del dia 10 han d’haver pagat la previsió del mes en curs es farà mitjançant ingrés/transferència bancària al compte: ES62 0081 7011 1900 0200 9105, especificant el nom de l’usuari/a del menjador i l’escola.
  • Addicionalment es fa una remesa extra a partir del dia 10 per a aquelles famílies que ho sol·licitin i que ho hagin comunicat al departament d’administració via WhatsApp (619536094). 
  • En cas de rebut retornat les despeses produïdes seran de 8,00€ en concepte de comissions bancàries i de gestió de devolucions i no es podrà fer ús del menjador ni de l’acollida fins que s’estigui al corrent de pagament. 
  • Si durant el curs hi hagués un segon rebut retornat, ja no es girarien més rebuts i els següents pagaments serien per avançat

Per qualsevol incidència o dubte podeu contactar amb l'AFA al correu: afa@escolajoansanpera.cat.

 

Comissió de menjador AFA Escola Joan Sanpera