Comissió Berenars Solidaris

Aquesta comissió té com objectiu la organització dels Berenars Solidaris, que tenen lloc cada divendres, i que recapta els diners per col·laborar amb l’escola en la seva millora, adquirint nou material pedagògic i contribuint en el projecte pati.  

Les famílies voluntàries s’encarreguen de:

- Comprar: les famílies s’encarreguen de la compra del material necessari.      

- Preparar: les famílies es reuneixen a les 15h. dels mateix divendres per preparar el   berenar a l’escola.

- Vendre: a l’hora de la sortida dels nens, es prepara una “paradeta” per vendre el berenar a tots els alumnes de l’escola.

- Recollir: Un cop venut, es recull tot i es deixa preparat per la següent setmana.